#reviewhanoi Cả nhòa cho em hỏi có quán sushi nào mở ở khu trần đại nghĩa võ thị Sáu ko nhỉ

200111
#reviewhanoi
Cả nhòa cho em hỏi có quán sushi nào mở ở khu trần đại nghĩa võ thị Sáu ko nhỉ .


À ra Thế