#reviewhanoi cạnh quán lẩu bò nhà mình có quán hàu 5k đông khách nổi tiếng ngon.phomai và nướng mỡ hành quá ngon .mình 1 tuần ăn

207964
#reviewhanoi
cạnh quán lẩu bò nhà mình có quán hàu 5k đông khách nổi tiếng ngon.phomai và nướng mỡ hành quá ngon .mình 1 tuần ăn 5 lần luôn vừa ngon vừa rẻ các món ăn vặt nữa .ai mạn dưới tân mai và khu dưới ra đây ăn ngon lắm chỗ ngồi rộng rãi thích lắm


À ra Thế