#Reviewhanoi Chả biết ngon hay ko mà tuần đóng họ đều 3buổi 🤤🤤🤤 👉👉👉 Đ/c: Lẩu đuôi bò 79 A2 Đền lừ2 nha mng ơi

210849
#Reviewhanoi
Chả biết ngon hay ko mà tuần đóng họ đều 3buổi :drooling_face::drooling_face::drooling_face:
:point_right::point_right::point_right: Đ/c: Lẩu đuôi bò 79 A2 Đền lừ2 nha mng ơi


À ra Thế