#reviewhanoi ! Phờ gà đùi thìn béo xã đàn 50k Thêm 20k tràng trứng , gan ạ quẩy siu toa Cửa hàng đông khách mà phục vụ cũng

174043
#reviewhanoi !!!
Phờ gà đùi thìn béo xã đàn 50k
Thêm 20k tràng trứng , gan ạ
quẩy siu toa
Cửa hàng đông khách mà phục vụ cũng rất nhanh
Theo ý kiến cá nhân của e gà ta ngon chuẩn luôn ạ
Em chỉ khoái phở đùi :drooling_face::drooling_face::star_struck::star_struck:
Kính Hội !!!


À ra Thế