Riviu top 10 câu nói dối kinh điển của con gái...! Top 1,vô bàn nhậu...hoy e k bít nhậu,e uống đuợc 1lon thui,hoy nay e bệnh

218764
Riviu top 10 câu nói dối kinh điển của con gái…!
Top 1,vô bàn nhậu…hoy e k bít nhậu,e uống đuợc 1lon thui,hoy nay e bệnh….mà mụ nội nó 4 đứa quất 2 thùng,năn nỉ k chịu về giờ kêu thêm thùng thứ 3…:unamused::unamused::unamused:


À ra Thế