#Riviudolot Bạn tui mua đồ chẹc chi cho người yêu tính tặng bả để đi Đà Lạt làm nóng cơ thể nhưng chưa đi đã bị cắm sừng. Rồi n

175471
#Riviudolot
Bạn tui mua đồ chẹc chi cho người yêu tính tặng bả để đi Đà Lạt làm nóng cơ thể nhưng chưa đi đã bị cắm sừng.
Rồi nó rủ tui đi thế.
Và tui đồng ý.
Và giờ nó ăn mặc như vầy…


À ra Thế