Sài Gòn chỗ nào làm tóc uy tín vậy ạ? Đó giờ đi biết bao nhiêu tiệm tốn bao nhiêu tiền mà cái tóc vẫn ko ra hồn lun ạ 😞!

235054
Sài Gòn chỗ nào làm tóc uy tín vậy ạ? Đó giờ đi biết bao nhiêu tiệm tốn bao nhiêu tiền mà cái tóc vẫn ko ra hồn lun ạ :disappointed: !!


À ra Thế