Sài Gòn ơi mệt mỏi quá biết dựa vào ai đây.... thôi thì đi Vũng Tàu xả xì trét rồi lại về với Mẹ🥰😘 #vungtau2020 #catarinaminhthy

173922
Sài Gòn ơi mệt mỏi quá biết dựa vào ai đây…. thôi thì đi Vũng Tàu xả xì trét rồi lại về với Mẹ:smiling_face_with_three_hearts::kissing_heart:
#vungtau2020
#catarinaminhthy
#mylove
#chipchip3tuoi

À ra Thế