SAI MỘT LY ĐI MỘT CỦ 😥 Ai làm ngân hàng cho em hỏi tiền bị sun như này, do em lỡ bỏ quên trong túi quần rồi đem đi sấy có đổi

209568
SAI MỘT LY ĐI MỘT CỦ :disappointed_relieved:
Ai làm ngân hàng cho em hỏi tiền bị sun như này, do em lỡ bỏ quên trong túi quần rồi đem đi sấy có đổi được ko ạ???
Cre: Hoàng Quốc Huy
#onhavuithayba
À ra Thế