#Sale016 Thứ 7 cuối tuần này 27/3 em còn trống nhiều phòng xinh dành cho 2 người ở Sa Mộc House Homestay Giá chỉ từ #3xx/1ng ạ ...

217480
#016
Thứ 7 cuối tuần này 27/3 em còn trống nhiều phòng xinh dành cho 2 người ở Sa Mộc House Homestay
Giá chỉ từ #3xx/1ng ạ
:house_with_garden::houses: 𝐒𝐚 𝐌𝐨̣̂𝐜 𝐇𝐨𝐮𝐬𝐞 𝐧𝐚̆̀𝐦 𝐨̛̉ 𝐭𝐡𝐨̂𝐧 𝟐 𝐭𝐡𝐢̣ 𝐭𝐫𝐚̂́𝐧 𝐓𝐚𝐦 Đ𝐚̉𝐨:four_leaf_clover::four_leaf_clover::four_leaf_clover: 𝐍𝐠𝐚𝐲 𝐦𝐚̣̆𝐭 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐪𝐮𝐨̂́𝐜 𝐥𝐨̣̂ 𝟐𝐛:deciduous_tree::deciduous_tree:
– 𝐂𝐚́𝐜𝐡 𝐭𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐚̂𝐦 𝟏𝐤𝐦 𝐜𝐚́𝐜𝐡 𝐭𝐡𝐮𝐧𝐠 𝐥𝐮̃𝐧𝐠 𝐡𝐨𝐚:blossom::blossom: 𝟓𝟎𝐦, 𝐠𝐚̂̀𝐧 𝐜𝐚̂̀𝐮 𝐦𝐚̂𝐲 𝐯𝐚̀ 𝐬𝐚𝐤𝐞 𝐠𝐚𝐝𝐞𝐧 :cactus::cactus:
– 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐛𝐢̣ đ𝐚̂̀𝐲 đ𝐮̉ 𝐭𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐧𝐠𝐡𝐢, đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐡𝐨̀𝐚, 𝐯𝐞̣̂ 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐤𝐡𝐞́𝐩 𝐤𝐢́𝐧 𝐬𝐚̂𝐧 𝐛𝐛𝐪 𝐯𝐚̀ 𝐛𝐞̂̉ 𝐛𝐨̛𝐢 :smiling_face_with_three_hearts::smiling_face_with_three_hearts::smiling_face_with_three_hearts:
#Inbox or call 𝐞𝐦 𝐇𝐨̂̀𝐧𝐠 0377782821 để book phòng ngay nhaaa :cherry_blossom::cherry_blossom::cherry_blossom:

À ra Thế