SÁM HỐI TỘI PHÁ THAI

178954
SÁM HỐI TỘI PHÁ THAI
Vì thuở ban đầu chưa hiểu Đạo
Con đã vô tình giết chết thai nhi
Nay thành tâm sám hối đấng Từ Bi
Con kính lạy mười phương chư Phật.
Kính lạy đức A Di Đà Phật
Cúi xin Người xá tội cho con
Nguyện từ nay mãi mãi không còn
Không tái phạm thêm lần nào nữa.
Với thai nhi mẹ thành tâm sám hối
Tội lỗi này biết gửi vào đâu
Giờ mẹ đây chỉ biết dập đầu
Xin con trẻ đừng oán hờn thêm nữa.
Cuộc sống mẹ xưa kia nhiều chật vật
Đã mê mờ ái dục lại có con
Nếu sinh con thì khổ sở khôn lường
Nên mẹ phải đành cam lòng từ bỏ.
Mẹ cứ ngỡ phôi thai vài tuần tuổi
Thì không hình, không tướng, chẳng linh hồn
Nên phá bỏ đã không ngần ngại
Và cũng chẳng bao giờ nghĩ đến con.
Đâu hay hồn phách con vất vưởng
Không áo, không cơm, chẳng phụng thờ
Bơ vơ, lầm lũi ngoài sương gió
Trong cảnh cô hồn thật tối tăm.
Nhìn thấy chị em mình sung sướng
Được mẹ cưng chiều, được ấm no
Được cha ôm ấp trong thương mến
Nhìn lại riêng mình lắm khổ đau.
Mẹ ơi! Sao nỡ đành như thế!?
Con cũng là con của mẹ mà
Đứa thương, đứa bỏ ngoài mưa gió
Oán hận dâng trào mẹ biết không?
Bởi thế nên con quyết trả thù
Gia đình ly tán, hận ngàn thu
Làm cho anh chị đều hư hỏng
Tài sản bay theo gió mịt mù.
Hỡi các con! Mẹ vô cùng ân hận
Mẹ dập đầu sám hối cùng các con
Hãy thứ tha khi mẹ vẫn sống còn
Và cùng mẹ về đây tu tập.
Đây giọt sữa đầu đời con hãy uống
Như uống tình mẹ, nuốt vào tâm
Các con ơi! Xin hãy nép vào lòng
Cho mẹ được ôm con lần cuối.
Mẹ tha thiết mong con thứ tội
Ân hận này biết thuở nào nguôi?
Các con ơi! Hỡi các con ơi!
Xin thứ tha, ngàn lần xin tha thứ.
Lần đầu tiên mẹ đặt tên, đặt họ
Hãy mau về cùng nhau
Cùng thành tâm xin phát nguyện về
Nơi thế giới Tây Phương cực lạc.
Con cúi lạy Đức A Di Đà Phật
Xin từ bi tiếp độ vong linh
Những thai nhi đều được vãng sanh
Về thế giới an lành nơi cực lạc.
À ra Thế