Sắp tới công ty em đi Mộc Châu, sở thích chung là ăn uống, mọi người cho em xin ít kinh nghiệm ăn uống với ạ. Em cảm ơn! 🥰

183433
Sắp tới công ty em đi Mộc Châu, sở thích chung là ăn uống, mọi người cho em xin ít kinh nghiệm ăn uống với ạ. Em cảm ơn! :smiling_face_with_three_hearts:


À ra Thế