Sắp tới gia đình e có chuyến lên MC 2N1D tha thiết xin ít rì viu ạ 😅😅 , 12h thứ 7 e checkin 1h chủ nhật check out thời gian như

219437
Sắp tới gia đình e có chuyến lên MC 2N1D tha thiết xin ít rì viu ạ :sweat_smile::sweat_smile: , 12h thứ 7 e checkin 1h chủ nhật check out thời gian như vậy các bác tư vấn e nên đi chơi ở những địa điểm nào là hợp lý ạ , có con nhỏ nên chắc mỗi điểm 1 ít , nhà e ở home trung tâm thị trấn ạ
Nhà cháu cảm ơn ạ :blush::blush::blush::blush:


À ra Thế