Sắp tới Noel rồi, ai rủ tui đi Đà Lạt thì lẹ lên nha, chứ hông tui ở nhà ngủ đó 😂😂 #ghiendalat

174780
Sắp tới Noel rồi, ai rủ tui đi Đà Lạt thì lẹ lên nha, chứ hông tui ở nhà ngủ đó :joy::joy:
#ghiendalat


À ra Thế