Sau mấy lần đi đà lạt vẫn chưa có người yêu tính ra bị lừa rồi 😔😔 #ghiềnđàlạt

188190
Sau mấy lần đi đà lạt vẫn chưa có người yêu tính ra bị lừa rồi :pensive::pensive:
#ghiềnđàlạt

À ra Thế