Sau những ngày bão giông thì Nắng đã về với Đà Lạt 🥰 Đừng ai hỏi Đà Lạt có mưa nữa hay không nhen . . . . . Thực ra là sẽ có 😌 #

163271

Sau những ngày bão giông thì Nắng đã về với Đà Lạt :smiling_face_with_three_hearts:
Đừng ai hỏi Đà Lạt có mưa nữa hay không nhen
.
.
.
.
.
Thực ra là sẽ có :relieved:
#ReviewanchoiDalat


À ra Thế