So với hành thì hành tăm này ăn hoài không tàn (không phải hẹ đâu ạ) cọng be bé nhưng thơm lắm

205364
So với hành thì hành tăm này ăn hoài không tàn (không phải hẹ đâu ạ) cọng be bé nhưng thơm lắm.

À ra Thế