Sương sớm Đà Lạt #GhiềnĐàLạt

224529
Sương sớm Đà Lạt
#GhiềnĐàLạt

À ra Thế