Ta nói nói điên máu ghê , trồng đc mấy bụi hành ko dám ăn để dành nấu cho con . Cách đây mấy hôm trộm 1 bụi to , Hnay tới trộn s

202444
Ta nói nói điên máu ghê , trồng đc mấy bụi hành ko dám ăn để dành nấu cho con . Cách đây mấy hôm trộm 1 bụi to , Hnay tới trộn sạch . Đêm nay làm sao tui ngủ đc. :rage::rage::rage:


À ra Thế