Tạm biệt em Đà Lạt..😢 anh đi nhập ngũ đây. Hẹn gặp nhau sau 2 năm nữa nhév! #Ghiendalat

159566

Tạm biệt em Đà Lạt…:cry: anh đi nhập ngũ đây.

Hẹn gặp nhau sau 2 năm nữa nhév!

#Ghiendalat


À ra Thế