"Tam Đảo có buồn không anh nhỉ? Tam Đảo buồn. Với kẻ ham vui. Tam Đảo vui, với kẻ lấy bình an làm bạn. Lấy tâm tịnh làm nhà."

222534
“Tam Đảo có buồn không anh nhỉ?
Tam Đảo buồn. Với kẻ ham vui.
Tam Đảo vui, với kẻ lấy bình an làm bạn.
Lấy tâm tịnh làm nhà.”
Morocco, chờ Bạn…
_______________
:house_with_garden: Khu 1 TT. Tam Đảo – Vĩnh Phúc
:telephone_receiver: 0962.642828
Page: Morocco Homestay
#MoroccoHomestay #Homestay
#TamĐao #ReviewTamDao #HV023
À ra Thế