Team bún ốc chắc đều biết quán này. Ăn vẫn đỉnh . 43 Nguyễn siêu. 50k/bát đầy đủ. #Reviewhnoi

150471

Team bún ốc chắc đều biết quán này. Ăn vẫn đỉnh .
43 Nguyễn siêu. 50k/bát đầy đủ.
#ReviewhnoiÀ ra Thế