Tết đến nơi rồi, ai ai cũng khoe nail các thứ. Nên hôm nay e cũng đi mần nail cho có với người ta. Cr: Cop

198026
Tết đến nơi rồi, ai ai cũng khoe nail các thứ. Nên hôm nay e cũng đi mần nail cho có với người ta.
Cr: Cop


À ra Thế