Tết đến nơi rồi tiền đi ăn còn chả có nữa là tiền mà quần quần áo áo =(((( Mà cuối tuần này lạnh rồi

180329
Tết đến nơi rồi tiền đi ăn còn chả có nữa là tiền mà quần quần áo áo =(((( Mà cuối tuần này lạnh rồi


À ra Thế