Tết dương này nhóm mình khoảng 15 người sẽ đi sapa . Ace nào đã đi rồi cho mình xin review với ạ . Nhóm mình từ Nghệ An đi thì đ

173650
Tết dương này nhóm mình khoảng 15 người sẽ đi sapa . Ace nào đã đi rồi cho mình xin review với ạ . Nhóm mình từ Nghệ An đi thì đi ntn thì hợp lí ạ ??? Em xin cảm ơn ạ :smiling_face_with_three_hearts::smiling_face_with_three_hearts::smiling_face_with_three_hearts:

À ra Thế