Thả hình cây thông cô đơn của bạn vào đây đi Mình đi ngay mấy ngày mưa của đà lạt nên chỉ được chụp với cây thông ở đây thôi. Lạ...

Originally published at: https://tetlet.com/?p=169634

Thả hình cây thông cô đơn của bạn vào đây đi
Mình đi ngay mấy ngày mưa của đà lạt nên chỉ được chụp với cây thông ở đây thôi.
Lại nhớ đà lạt nữa rồi .
#reviewanchoidalat

À ra Thế