Tha thiết tìm một chỗ bán bún riêu Đà Lạt hoặc Buôn Mê ạ, mà nhất định là phải có rau xắt nhuyễn nha. Bún riêu kiểu SG mình ăn k

242106
Tha thiết tìm một chỗ bán bún riêu Đà Lạt hoặc Buôn Mê ạ, mà nhất định là phải có rau xắt nhuyễn nha. Bún riêu kiểu SG mình ăn không quen :sob::sob::sob::sob:. Tha thiết lắm lắm.


À ra Thế