Thanh niên chuyên cà khịa mấy con mèo trong xóm 🤓 Lần 1: vì dí mèo mà bị lao xuống mương ngã gãy chân Lần 2: Tiếp tục dí trâu bò...

246223
Thanh niên chuyên cà khịa mấy con mèo trong xóm :nerd_face:
Lần 1: vì dí mèo mà bị lao xuống mương ngã gãy chân
Lần 2: Tiếp tục dí trâu bò, kết quả bị trâu đá gãy nửa người
Chừa chưa hả con :pensive: chứ t mợt với m rồi đó
Nguồn : Kenji Thành
Tham gia ngay Những Tấm Chiếu Mới! :white_check_mark: để giao lưu nè mọi người ơi :kissing_heart:
#onhavuithayba

À ra Thế