Thành Phố nhỏ bé lắm, nhưng lạc nhau sẽ mất. Nên hãy cố giữ lấy giữ lấy những gì mình đang có. #baolauchiatay

218543
Thành Phố nhỏ bé lắm, nhưng lạc nhau sẽ mất. Nên hãy cố giữ lấy giữ lấy những gì mình đang có.
#baolauchiatay

À ra Thế