Thật buồn , chia tay

171329
Thật buồn , chia tay cô ấy rồi .Đi ngang qua nhà cô ấy chó vẫn quẫy đuôi còn chồng cô ấy thì không.
À ra Thế