Thấy các địa điểm camping ngoài bắc nhiều. Trong nam còn ít. Ngẫu hứng thích là nhích. Cùng 2 đệ 7 tuổi làm chuyến picnic ngủ lề

167902

Thấy các địa điểm camping ngoài bắc nhiều. Trong nam còn ít. Ngẫu hứng thích là nhích. Cùng 2 đệ 7 tuổi làm chuyến picnic ngủ lều đầu tiên cho 2 nhóc trải nghiệm tại BB homestay hồ trị an. Kết luận cảnh đẹp, chi phí hợp lý, sẽ còn quay lại

À ra Thế