Thấy mấy bác trên mạng bảo là muối trong gói mì vẫn ngon hơn, sẵn nhà có thùng mì, bóc được gần nửa lọ muối rồi ạ =)))) #onhavu

193261
Thấy mấy bác trên mạng bảo là muối trong gói mì vẫn ngon hơn, sẵn nhà có thùng mì, bóc được gần nửa lọ muối rồi ạ =))))
#onhavuithayba
cre: Nguyễn Thúy Ann


À ra Thế