The man dodged a missile

147148The man dodged a missile.Tẹt lẹt thì cũng chỉ là
À ra Thế