Thế này là được bao nhiêu bát phở rồi nhở?

388008
Thế này là được bao nhiêu bát phở rồi nhở?

À ra Thế