Theo kế hoạch mình sẽ book 1 KS 4* trở lên check in ngày 29, check out ngày 30. Không dùng combo đưa rước KS từ HN. Bạn nào còn

173752
Theo kế hoạch mình sẽ book 1 KS 4* trở lên check in ngày 29, check out ngày 30. Không dùng combo đưa rước KS từ HN. Bạn nào còn phòng trống hỗ trợ giúp mình với. Thanks ạ

À ra Thế