Theo thông kê của Group mình hơn 80% member đều ế thì phải 🤭 Để lại lời giới thiệu ngắn về mình dưới comment biết đâu mai có gấ

223376
Theo thông kê của Group mình hơn 80% member đều ế thì phải :face_with_hand_over_mouth:
Để lại lời giới thiệu ngắn về mình dưới comment biết đâu mai có gấu 🤷🏽


À ra Thế