Thích em, sẽ có cảm giác rất lạ. Yêu em, sẽ cảm thấy rất vui. Giữ được em, anh sẽ chẳng bao giờ thấy mình thiệt thòi. #reviewanc

173210
Thích em, sẽ có cảm giác rất lạ.
Yêu em, sẽ cảm thấy rất vui.
Giữ được em, anh sẽ chẳng bao giờ thấy mình thiệt thòi.
#reviewanchoidalat
#doidaphu

À ra Thế