Thích thì mua vậy chứ k biết cây gì luôn ắ Cả nhà cho e hỏi cây này kêu tên nó là cây gì ạ Thấy đẹp quá . mà bé tí 200k có đ

219481
Thích thì mua vậy chứ k biết cây gì luôn ắ
Cả nhà cho e hỏi cây này kêu tên nó là cây gì ạ
Thấy đẹp quá . mà bé tí 200k có đắt quá k ạÀ ra Thế