THƠ MỪNG SINH NHẬT... Nhân

177812
THƠ MỪNG SINH NHẬT…
Nhân dịp sinh nhật của mình, ông quan nọ mở tiệc nhỏ trong nội bộ gia đình.
Khi men bia đủ ngấm, ông muốn khuấy động không khí, đã nổi hứng thách giòng họ: ai làm được bài thơ chúc mừng ông hay nhất, ông sẽ thưởng nóng ngay 2 cây vàng 4 số 9.
Mọi người thi nhau phun châu nhả ngọc nhưng đều bị ông chê chỗ này, chau mày chỗ khác.
Thế rồi chàng rể út, vốn là nhân viên dưới trướng ông, lúc này mới lên tiếng:
_Con chúc cha: “Rắn như vàng miếng
Ứng biến như giá xăng
Lừa lúc tăng như điện lực
Khéo buôn thuốc như ngành y
Biết thu phí lỳ như giáo dục
Nửa thanh nửa tục như cảnh sát giao thông
Luôn luôn là ông quan lớn”
Chàng rể vừa đọc xong, ông nhảy chồm lên vỗ tay bồm bộp khen: “Rất hay ! Rất thời đại ! Rất thiết thực ! Thật xứng tầm một bài thơ tuyệt diệu !”
Đương nhiên chàng rể út cầm chắc 2 cây vàng trong tay. #
26.12.2018
À ra Thế