Thu ăn măng trúc , Đông ăn cơm chó Xuân tắm hồ , Hạ thì codon =)))))

170469

Thu ăn măng trúc , Đông ăn cơm chó
Xuân tắm hồ , Hạ thì codon =)))))


À ra Thế