Thu hoạch 3-4 lứa chưa hết, tiếc là không ăn được nhiều, đắng quá. toàn cho không à. trồng cho đẹp cà mát vậy thôi

242524
Thu hoạch 3-4 lứa chưa hết, tiếc là không ăn được nhiều, đắng quá. toàn cho không à. trồng cho đẹp cà mát vậy thôi.

À ra Thế