“Thu nhập” đầu năm thế nào rồi cả nhà ơi 🤣🤣 #onhavuithayba

198490
“Thu nhập” đầu năm thế nào rồi cả nhà ơi :rofl::rofl:
#onhavuithayba

À ra Thế