Tìm cao nhân. Tình hình là cuối tuần này mình muốn làm một chuyến thám hiểm hang núi lửa ở daklak. Có cao nhân nào đã từng cho

149421

Tìm cao nhân.
Tình hình là cuối tuần này mình muốn làm một chuyến thám hiểm hang núi lửa ở daklak. Có cao nhân nào đã từng cho em xin chút kinh nghiệm.
Hiện tại chỉ có một người một xe. Nếu ai muốn đồng hành càng vui


À ra Thế