Tìm đâu ra hội đánh bài nào đặc biệt hơn hội này nhà tau đấy =)) Gồm bố tau, mẹ tau. Chồng mới của mẹ tau và vợ mới của bố tau,

200220
Tìm đâu ra hội đánh bài nào đặc biệt hơn hội này nhà tau đấy =))
Gồm bố tau, mẹ tau. Chồng mới của mẹ tau và vợ mới của bố tau, ngồi chơi ở nhà tau :grinning:
Nguồn : Đới Trung Hiếu
#onhavuithayba


À ra Thế