Tình cờ bắt gặp em VW " mai rùa 🐢" giữa bình minh đẹp tuyệt