-Tình yêu bằng tuổi 🤧 Chúng mình quen nhau qua lớp học thêm😆 bắt đầu nhắn tin nhau qua thả cảm xúc rep story và dính đên bây gi

173405
-Tình yêu bằng tuổi :sneezing_face: Chúng mình quen nhau qua lớp học thêm​:laughing: bắt đầu nhắn tin nhau qua thả cảm xúc rep story và dính đên bây giờ :heart: đúng là ko ai biết trước điều gì :thinking:
Bọn mình yêu nhau cùng thi qua các đợt học kì rồi đến lúc tốt nghiệp cấp 3 vừa buồn vừa vui. Vui cùng nhau đậu tốt nghiệp và đậu đại học :smiling_face_with_three_hearts:
Buồn vì sắp phải yêu xaaa😭 vì không học cùng thành phố
Anh học SG – Em học ĐN
Anh thì vẫn chọn học ĐH .mình thì không thích nên đã đi học nghề :sneezing_face: giờ hối hận huhu :sob: chọn rồi thì mình vẫn yêu nghề mình chọn​:smiling_face_with_three_hearts:
Tới lúc 2 chúng mình yêu xaa nhủ nhau ráng học tới tết về gặp nhau
Nhưng khoảng 1 tháng sau anh bay vào ĐN thăm em :sneezing_face: tưởng bay vào 1 lần đó thui nhưng ko,cách tháng anh lại bay vào :smiling_face_with_three_hearts: nhưng lại ở đc có 2-3 ngày anh lại bay vào để học :sob: yêu tính đến hiện tại gần 9month rồi :heart: mà bao nhiêu lần chửi nhau giận nhau nhưng rồi cũng hoà :heart: anh nóng thì em nguội
Em nóng thì anh im :smiling_face_with_three_hearts:
#yeuxa :heart:
#love


À ra Thế