Tình yêu là bát bún riêu. 𝐘𝐞̂𝐮 𝐥𝐚̀ 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐜𝐡𝐞́𝐧 Cho e hỏi là chén ở đâu để e lao đến ạ 😚 Nhất là địa chỉ bún siêu tóp mỡ ý ạ mng

220472
Tình yêu là bát bún riêu. 𝐘𝐞̂𝐮 𝐥𝐚̀ 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐜𝐡𝐞́𝐧
Cho e hỏi là chén ở đâu để e lao đến ạ :kissing_closed_eyes:
Nhất là địa chỉ bún siêu tóp mỡ ý ạ mng cho e xin đc vs ạ kamsamita ạ
#reviewhanoi

À ra Thế