Tộc trưởng người Việt ở Tây Tạng 😆😆 Hy vọng 2021 được quay lại #Vùng #Đất #của #các #Lạt #Ma. Chuyến đi bởi FIT TOUR - Du lịc

199820
Tộc trưởng người Việt ở Tây Tạng :laughing::laughing:
Hy vọng 2021 được quay lại #Vùng #Đất #của #các #Lạt #Ma.
Chuyến đi bởi FIT TOUR – Du lịch có GUU
#checkinvietnam
#checkintibet
#fittour
À ra Thế