Tôi bắt đền các ông các bà, vào hội này xem các ông các bà nhiều quá tôi bị nhiễm rồi! Huhu😛😛 Số là chiều về, e có đi qua cái đ

221613
Tôi bắt đền các ông các bà, vào hội này xem các ông các bà nhiều quá tôi bị nhiễm rồi! Huhu​:stuck_out_tongue::stuck_out_tongue:
Số là chiều về, e có đi qua cái đống rác, thấy nta bỏ cái chậu trồng cây, định phi xuống nhặt rồi mà lúc ý mưa quá, lại hơi muộn nên phải đưa con về nhà gấp. Từ tối đến giờ e bồn chồn k yên, nghĩ đến cái chậu cây, đi ra lại đi vào. Rồi chốt nói với ck e: e phi ra ngoài kia nhặt cái chậu trồng cây. Ra đến nơi cái chậu vẫn còn, nhưng bị vỡ mất rồi :sob::sob:, nhưng thôi, mất công đi vẫn phải nhặt :upside_down_face:
Về ck e bảo: e tiếc 15k thế à. Thật sự e cũng k biết luôn. Mua thì có 15k, nhưng đi nhặt vẫn vui hơn hay sao á mn :joy::joy:

À ra Thế