Tối lên hồ thì có quán đồ ăn vặt hay ăn nướng ngon ngon hay hay k mọi ng nhỉ . Mang tiếng lên hồ chơi em toàn bộ xog về thui à 🤣

172873

Tối lên hồ thì có quán đồ ăn vặt hay ăn nướng ngon ngon hay hay k mọi ng nhỉ . Mang tiếng lên hồ chơi em toàn bộ xog về thui à :rofl:


À ra Thế